Резултати от деня (11 Септември)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (11 Септември)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 11 Септември (+3.92); Общо Септември (-0.74)

Златен мач: 11 Септември (+6); Общо Септември (-10.59)

Твърд мач: 11 Септември (-8); Общо Септември (+1.83)

Изненада на деня: 11 Септември (+2.9); Общо Септември (-2.89)    

Консултант: 11 Септември (+26.34); Общо Септември (-39.59)

Платени прогнози

Диамантени прогнози: 11 Септември (+12.86); Общо Септември (+14.59)

Златни прогнози: 11 Септември (+15.42); Общо Септември (+8.38)

Сребърни прогнози: 11 Септември (-24.42); Общо Септември (-28.31)