Резултати от деня (11 септември 2018)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (11 септември 2018)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 11 септември (+4.4); Общо септември (-30.5)

Златен мач: 11 септември(+8.4); Общо септември (-9.1)

Твърд мач: 11 септември(+4.05); Общо септември (-13.47)

Изненада на деня: 11 септември(0); Общо септември (-20)                 

Консултант: 11 септември(+8.01); Общо септември (-70.35)

Платени прогнози                                                                                      

Диамантени прогнози: 11 септември (+19.55); Общо септември (-7.94)

Златни прогнози: 11 септември(-1.54); Общо септември (-1.74)

Сребърни прогнози: 11 септември(-9.2); Общо септември (-55.31)