Резултати от деня (11 Октомври)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (11 Октомври)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 11 Октомври (-8); Общо Октомври (+5.74)

Златен мач: 11 Октомври (-7); Общо Октомври (+17.39)

Твърд мач: 11 Октомври (+2.64); Общо Октомври (+9.05)

Изненада на деня: Общо Октомври (-32)                                                  

Консултант: 11 Октомври (-24.35); Общо Октомври (+87.67)

Платени прогнози

Диамантени прогнози: 11 Октомври (-15); Общо Октомври (+0.73)

Златни прогнози: 11 Октомври (+6.88); Общо Октомври (+95.07)

Сребърни прогнози: 11 Октомври (-1.23); Общо Октомври (+78.64)