Резултати от деня (11 октомври 2018)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (11 октомври 2018)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 11 октомври (-8); Общо октомври (-16.04)

Златен мач: 11 октомври(0); Общо октомври (+2.58)

Твърд мач: 11 октомври(+2.24); Общо октомври (+17.09)

Изненада на деня: 11 октомври(-3); Общо октомври (-26)                 

Консултант: 11 октомври(-18.76); Общо октомври (212.21)

Платени прогнози                                                                                   

Диамантени прогнози: 11 октомври (0); Общо октомври (-25.17)

Златни прогнози: 11 октомври(+2.24); Общо октомври (-67.69)

Сребърни прогнози: 11 октомври(-3); Общо октомври (-50.08)