Резултати от деня (11 Ноември)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (11 Ноември)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 11 Ноември (+5.6); Общо Ноември (-35.74)

Златен мач: Общо Ноември (+0.92)

Твърд мач: 11 Ноември (+.53); Общо Ноември (-4.75)

Изненада на деня: Общо Ноември (+6.26)                                               

Консултант: 11 Ноември (+1.13); Общо Ноември (-57.57)

Платени прогнози                                                                                

Диамантени прогнози: Общо Ноември (-2.48)

Златни прогнози:Общо Ноември (-65.26)

Сребърни прогнози: Общо Ноември (-0.15)