Резултати от деня (11 Март)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (11 Март)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 11 Март (-9); Общо Март (-44.28)

Златен мач: : 11 Март (-7); Общо Март (-11.56)

Твърд мач: 11 Март (+3.84); Общо Март (+10.28)

Изненада на деня:Общо Март (+6.8)                                                         

Консултант: 11 Март (-92.59);Общо Март (-55.69)

Платени прогнози                                                                                            

Диамантени прогнози: 11 Март (-10.06); Общо Март (+17.07)

Златни прогнози: 11 Март (0.02); Общо Март (+10.02)

Сребърни прогнози: 11 Март (-29.69);Общо Март (-45.91)