Резултати от деня (11 март 2019)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (11 март 2019)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 11 март (-6); Общо март (-39.56)

Златен мач: 11 март(0); Общо март (-13.95) 

Твърд мач: 11 март(-8); Общо март (+3.14)

Изненада на деня: 11 март(+8.8); Общо март (+25)                         

Консултант: 11 март(3.68); Общо март (-69.55)

Платени прогнози                                                                                   

Диамантени прогнози: 11 март (0); Общо март (-50.99)

Златни прогнози: 11 март(-6); Общо март (+19.5)

Сребърни прогнози: 11 март(-8); Общо март (+26.95)