Резултати от деня (11 Февруари)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (11 Февруари)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 11 Февруари (+4.8); Общо Февруари (-5.78)

Златен мач: 11 Февруари (-4); Общо Февруари (-9.8)

Твърд мач: 11 Февруари (+2.34); Общо Февруари (+7.96)

Изненада на деня: 11 Февруари (-3); Общо Февруари (-2.58)             

Консултант: 11 Февруари (+34.31);Общо Февруари (-69.91)

Платени прогнози                                                                                            

Диамантени прогнози: 11 Февруари (+7.37);Общо Февруари (+20.28)

Златни прогнози: 11 Февруари (+7.8); Общо Февруари (-82.38)

Сребърни прогнози: 11 Февруари (+2.5); Общо Февруари (-57.33)