Резултати от деня (11 декември 2018)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (11 декември 2018)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 11 декември (-6); Общо декември (-0.85)

Златен мач: 11 декември(+5); Общо декември (-12.65)        

Твърд мач: 11 декември(0); Общо декември (-6.28)

Изненада на деня: 11 декември(0); Общо декември (-5.6)                

Консултант: 11 декември(+13.82); Общо декември (-80.89)

Платени прогнози                                                                                   

Диамантени прогнози: 11 декември (-0.24); Общо декември (-47.83)

Златни прогнози: 11 декември(+5); Общо декември (+82.34)

Сребърни прогнози: 11 декември(0); Общо декември (-45.29)