Резултати от деня (11 август)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (11 август)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 11август (+5.67); общо август (+10.59)

Златен мач: 11 август (+6.65); общо август (-26.15)

Твърд мач: общо август (+21.52)

Изненада на деня: общо август (+0.4)                                                         

Консултант: 11 август (-4.26); общо август (-26.99)

Платени прогнози

Диамантени прогнози: общо август (+14.58)

Златни прогнози: общо август (+9.63)

Сребърни прогнози: 11 август (+2.32); общо август (-16.97)