Резултати от деня (10 Септември)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (10 Септември)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 10 Септември (+5.6); Общо Септември (-4.66)

Златен мач: 10 Септември (-7); Общо Септември (-16.59)

Твърд мач: 10 Септември (+2.88); Общо Септември (+9.83)

Изненада на деня: 10 Септември (-7); Общо Септември (-5.79)    

Консултант: 10 Септември (-42.97); Общо Септември (-65.93)

Платени прогнози

Диамантени прогнози: 10 Септември (+6.85); Общо Септември (+1.73)

Златни прогнози: 10 Септември (-9.52); Общо Септември (-7.04)

Сребърни прогнози: 10 Септември (-1.05); Общо Септември (-3.89)