Резултати от деня (10 септември 2018)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (10 септември 2018)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 10 септември (-8); Общо септември (-34.9)

Златен мач: 10 септември(0); Общо септември (-17.5)

Твърд мач: 10 септември(0); Общо септември (-17.52)

Изненада на деня: 10 септември(0); Общо септември (-20)                 

Консултант: 10 септември(-13.4); Общо септември (-78.36)

Платени прогнози                                                                                      

Диамантени прогнози: 10 септември (-7); Общо септември (27.49)

Златни прогнози: 10 септември(-2.8); Общо септември (-0.2)

Сребърни прогнози: 10 септември(+0.4); Общо септември (-46.11)