Резултати от деня (10 Октомври)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (10 Октомври)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 10 Октомври (+5.04); Общо Октомври (+13.74)

Златен мач: 10 Октомври (+5.2); Общо Октомври (+24.39)

Твърд мач: 10 Октомври (+3.2); Общо Октомври (+6.41)

Изненада на деня: 10 Октомври (-8); Общо Октомври (-32)                

Консултант: 10 Октомври (+4.02); Общо Октомври (+112.02)

Платени прогнози

Диамантени прогнози: Общо Октомври (+15.73)

Златни прогнози: 10 Октомври (+13.82); Общо Октомври (+88.19)

Сребърни прогнози: 10 Октомври (-1.8); Общо Октомври (+79.87)