Резултати от деня (10 Ноември)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (10 Ноември)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 10 Ноември (-7); Общо Ноември (-41.34)

Златен мач: Общо Ноември (+0.92)

Твърд мач: Общо Ноември (-6.28)

Изненада на деня: Общо Ноември (+6.26)                                               

Консултант: 8 Ноември (+4.69); Общо Ноември (-58.7)

Платени прогнози                                                                                

Диамантени прогнози: Общо Ноември (-2.48)

Златни прогнози:Общо Ноември (-65.26)

Сребърни прогнози: 10 Ноември (+4.69); Общо Ноември (-0.15)