Резултати от деня (10 Март)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (10 Март)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 10 Март (-7); Общо Март (35.28)

Златен мач: : 10 Март (5); Общо Март (-4.56)

Твърд мач: 10 Март (+4.95); Общо Март (+6.44)

Изненада на деня: 10 Март (+7.6); Общо Март (+6.8)                             

Консултант: 10 Март (+4.7);Общо Март (+36.9)

Платени прогнози                                                                                            

Диамантени прогнози: 10 Март (-8.05); Общо Март (+27.13)

Златни прогнози: 10 Март (-7.84); Общо Март (+10)

Сребърни прогнози: 10 Март (+20.23);Общо Март (-16.22)