Резултати от деня (10 март 2019)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (10 март 2019)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 10 март (+5.4); Общо март (-33.56)

Златен мач: 10 март(-7); Общо март (-13.95)

Твърд мач: 10 март(-9); Общо март (+11.14)

Изненада на деня: 10 март(+5); Общо март (+16.2)                         

Консултант: 10 март(-19.36); Общо март (-65.87)

Платени прогнози                                                                                   

Диамантени прогнози: 10 март (-1.8); Общо март (-50.99)

Златни прогнози: 10 март(+9.38); Общо март (+25.5)

Сребърни прогнози: 10 март(-22.11); Общо март (+34.95)