Резултати от деня (10 Февруари)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (10 Февруари)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 10 Февруари (+4.8); Общо Февруари (-10.58)

Златен мач: 10 Февруари (-7); Общо Февруари (-5.8)

Твърд мач: 10 Февруари (+2.1); Общо Февруари (+5.62)

Изненада на деня:Общо Февруари (+0.42)                                             

Консултант: 10 Февруари (-12.04);Общо Февруари (-98.22)

Платени прогнози                                                                                

Диамантени прогнози: 10 Февруари (+6.9);Общо Февруари (+6.01)

Златни прогнози: 10 Февруари (-8.84); Общо Февруари (-90.18)

Сребърни прогнози: 10 Февруари (+1.38); Общо Февруари (-59.83)