Резултати от деня (10 февруари 2019)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (10 февруари 2019)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 10 февруари (+4.48); Общо февруари (+29.37)

Златен мач: 10 февруари(-6); Общо февруари (-15.48)         

Твърд мач: 10 февруари(+3.96); Общо февруари (-9.39)

Изненада на деня: 10 февруари(0); Общо февруари (+32.59)            

Консултант: 10 февруари(-24.69); Общо февруари (+93.34)

Платени прогнози                                                                                   

Диамантени прогнози: 10 февруари (+8.81); Общо февруари (+46.55)

Златни прогнози: 10 февруари(-5.9); Общо февруари (+56.88)

Сребърни прогнози: 10 февруари(-12.8); Общо февруари (-36.61)