Резултати от деня (10 Декември)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (10 Декември)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 10 Декември (-8); Общо Декември (-17.5)

Златен мач: 10 Декември (+7.36); Общо Декември (+22.78)

Твърд мач: 10 Декември (+4.77); Общо Декември (+9.36)

Изненада на деня: 10 Декември (+4.8); Общо Декември (-6.88)       

Консултант: 10 Декември (+28.42);Общо Декември (-39.53)

Платени прогнози                                                                                

Диамантени прогнози: 10 Декември (-3.24); Общо Декември (-23.06)

Златни прогнози: 10 Декември (+19.05);Общо Декември (-3.46)

Сребърни прогнози: 10 Декември (+27.98); Общо Декември (+36.77)