Резултати от деня (10 декември 2018)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (10 декември 2018)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 10 декември (+7.2); Общо декември (+5.15)

Златен мач: 10 декември(0); Общо декември (-17.65)          

Твърд мач: 10 декември(-8); Общо декември (-6.28)

Изненада на деня: 10 декември(0); Общо декември (-5.6)                

Консултант: 10 декември(-28.8); Общо декември (-94.71)

Платени прогнози                                                                                   

Диамантени прогнози: 10 декември (+7.2); Общо декември (-47.59)

Златни прогнози: 10 декември(-2); Общо декември (+77.34)

Сребърни прогнози: 10 декември(-20); Общо декември (-45.29)