Резултати от деня (10 Април)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (10 Април)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 10 Април (-8); Общо Април (-15.64)

Златен мач: 10 Април (-7); Общо Април (+21.33)

Твърд мач: 10 Април (+2.7); Общо Април (+6.5)

Изненада на деня: 10 Април (+2.5); Общо Април (-5.62)                       

Консултант: 10 Април (-5.84);Общо Април (+277.83)

Платени прогнози                                                                                            

Диамантени прогнози: 10 Април (-8); Общо Април (-3.47)

Златни прогнози: 10 Април (-4.3);Общо Април (+101.32)

Сребърни прогнози: 10 Април (+11.46); Общо Април (+74.01)