Резултати от деня (1 Януари)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (1 Януари)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 1 Януари (+5,6); Общо Януари (+5,6)

Златен мач: 1 Януари (7); Общо Януари (-7)

Твърд мач: 1 Януари (+3,06); Общо Януари (+3,06)

Изненада на деня:Общо Януари (0)                                                            

Консултант: 1 Януари (+5,3);Общо Януари (+5.3)

Платени прогнози                                                                                

Диамантени прогнози: 1 Януари (+5,6);Общо Януари (+5,6)

Златни прогнози: 1 Януари (-7);Общо Януари (-7)

Сребърни прогнози: 1 Януари (-3,94);Общо Януари (-3,94)