Резултати от деня (1 Септември)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (1 Септември)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 1Септември (+4); Общо Септември (+4)

Златен мач: 1Септември (+3.8); Общо Септември (+3.8)

Твърд мач: 1Септември (+2.8); Общо Септември (+2.8)

Изненада на деня: Общо Септември (0)                                                    

Консултант: 1Септември (+17); Общо Септември (+17)

Платени прогнози

Диамантени прогнози: Общо Септември (0)

Златни прогнози: 1Септември (+6.8); Общо Септември (+6.8)

Сребърни прогнози: 1Септември (+10.2); Общо Септември (+10.2)