Резултати от деня (1 Октомври)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (1 Октомври)

Безплатни прогнози

Избор на деня:1 Октомври (-8); Общо Октомври (-8)

Златен мач: 1 Октомври (+7,6); Общо Октомври (+7,6)

Твърд мач: 1 Октомври (+2); Общо Октомври (+2)

Изненада на деня: 1 Октомври (-7); Общо Октомври (-7)                     

Консултант: 1 Октомври (+4,97); Общо Октомври (+4,97)

Платени прогнози

Диамантени прогнози: 1 Октомври(+1,08); Общо Октомври (+1,08)

Златни прогнози: 1 Октомври (-24,94); Общо Октомври (-24,94)

Сребърни прогнози: 1 Октомври (+40,41); Общо Октомври (+40,41)