Резултати от деня (1 Март)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (1 Март)

Безплатни прогнози

Избор на деня:1Март (-6); Общо Март (6)

Златен мач: :1Март (-4); Общо Март (-4)

Твърд мач: 1Март (+2.7); Общо Март (+2.7)

Изненада на деня:1Март (-5); Общо Март (-5)                                    

Консултант: 1Март (+0.71);Общо Март (+0.71)

Платени прогнози                                                                                            

Диамантени прогнози:1Март (-7.3); Общо Март (-7.3)

Златни прогнози:1Март (-5.94); Общо Март (-5.94)

Сребърни прогнози: 1Март (+0.8);Общо Март (+0.8)