Резултати от деня (1 март 2019)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (1 март 2019)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 1 март (-6); Общо март (-6)

Златен мач: 1 март(-5); Общо март (-5)          

Твърд мач: 1 март(+3.15); Общо март (+3.15)

Изненада на деня: 1 март(-4); Общо март (-4)                                   

Консултант: 1 март(-34.16); Общо март (-34.16)

Платени прогнози                                                                                   

Диамантени прогнози: 1 март (-7); Общо март (-7)

Златни прогнози: 1 март(+0.15); Общо март (+0.15)

Сребърни прогнози: 1 март(-1.05); Общо март (-1.05)