Резултати от деня (1 Май)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (1 Май)

Безплатни прогнози

Избор на деня:1Май (+4.77); Общо Май (+4.77)

Златен мач: 1Май (-7); Общо Май (-7)

Твърд мач: 1Май (+3.06); Общо Май (+3.06)

Изненада на деня:1Май (-3); Общо Май (-3)                                         

Консултант: 1Май (-11.21);Общо Май (-11.21)

Платени прогнози                                                                                            

Диамантени прогнози:1Май (-2.23); Общо Май (-2.23)

Златни прогнози: 1Май (-5);Общо Май (-5)

Сребърни прогнози: 1Май (-0.98);Общо Май (-0.98)