Резултати от деня (1 Февруари)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (1 Февруари)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 1 Февруари (+4.56); Общо Февруари (+4.56)

Златен мач: 1 Февруари (-6); Общо Февруари (-6)

Твърд мач: 1 Февруари (+2.8); Общо Февруари (+2.8)

Изненада на деня:Общо Февруари (0)                                                      

Консултант: 1 Февруари (-37.04);Общо Февруари (-37.04)

Платени прогнози                                                                                

Диамантени прогнози: 1 Февруари (-6.24);Общо Февруари (-6.24)

Златни прогнози: 1 Февруари (-14); Общо Февруари (-14)

Сребърни прогнози: 1 Февруари (-19.2); Общо Февруари (-19,2)