Резултати от деня (1 февруари 2019)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (1 февруари 2019)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 1 февруари (+5.46); Общо февруари (+5.46)

Златен мач: 1 февруари(-4); Общо февруари (-4)     

Твърд мач: 1 февруари(+2.4); Общо февруари (+2.4)

Изненада на деня: 1 февруари(-4); Общо февруари (-4)                      

Консултант: 1 февруари(-11.26); Общо февруари (-11.26)

Платени прогнози                                                                                   

Диамантени прогнози: 1 февруари (-4); Общо февруари (4)

Златни прогнози: 1 февруари(+13.18); Общо февруари (+13.18)

Сребърни прогнози: 1 февруари(-1.48); Общо февруари (-1.48)