Резултати от деня (1 декември 2018)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (1 декември 2018)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 1 декември (+6.4); Общо декември (+6.4)

Златен мач: 1 декември(-4); Общо декември (-4)     

Твърд мач: 1 декември(+4.56); Общо декември (+4.56)

Изненада на деня: 1 декември(-3); Общо декември (3)                     

Консултант: 1 декември(15.82); Общо декември (-15.82)

Платени прогнози                                                                                   

Диамантени прогнози: 1 декември (-2.35); Общо декември (-2.35)

Златни прогнози: 1 декември(+20.35); Общо декември (+20.35)

Сребърни прогнози: 1 декември(-33.75); Общо декември (-33.75)