Резултати от деня (1 август)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (1 август)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 1август (+5.6); общо август (+5.6)

Златен мач: общо август (0)

Твърд мач: 1август (+1.6); общо август (+1.6)

Изненада на деня: общо август (0)                                                               

Консултант: 1август (+19.53); общо август (+19.53)

Платени прогнози

Диамантени прогнози: общо август (0)

Златни прогнози: 1август (+3.6); общо август (+3.6)

Сребърни прогнози: 1август (+9.28); общо август (+9.28)