Реклама

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Реклама

02Юли, 2013 За Печели

Печели предлага няколко възможности за реклама.

Стандартна: Публикува се във вид на банери на целия сайт и се продава на база период и брой показвания. Подходяща е за медийни кампании.

Бетинг пакети: Предлагаме специализирани промоционални кампании за бетинг компании, които освен банери включват текстови промоции, както и такива е страниците на Печели в социалните медии.

Специални пакети: Предлагаме специални пакети като брандиране на страници и имейл кампании сред регистрираните ни над 11 000 потребители.

За повече информация:

e-mail: advertising@pecheli.net