Отново 100% познаваемост в златните прогнози (15 октомври)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Отново 100% познаваемост в златните прогнози (15 октомври)

Вчера отново познахме пет от пет златни прогнози и завършихме с положителен баланс от +17.46 единици. На разположение на платените абонати днес са три диамантени и осем златни прогнози.