18+ Отговорна игра

Правила за ползване

1. С попълването на регистрационната форма за абонамент потребителите на сайта се задължават да следват правилата за ползване на сайта www.pecheli.net и www.pecheli.co.uk (наричан по-долу Уебсайта).

2. Уебсайтът си запазва правото да променя, добавя и премахва допълнителни правила по всяко време и като следствие от собствено решение без да уведомява предварително абонатите. При промяна на правилата Уебсайтът ще уведомява действащите абонати на посочен в регистрационната форма имейл. Продължаването на абонамента се приема като съгласие с промяната в правилата. За несъгласие с промяната на правилата потребители са длъжни да уведомят в седем дневен срок и писмена форма на посочения в съобщението имейл на Уебсайта. В противен случай новите общи условия се смятат за приети автоматично.

3. Ползването на услугите на сайта се извършва чрез доброволна регистрация. С попълването и се смята, че потребителите са над 18-годишна възраст и са изразили съгласие за обработка на предоставените лични данни. При посочването на погрешни лични данни Уебсайтът си запазва правото да отказва или прекратява абонамент, без да е задължен като страна да изплаща обратно сумата по абонамента.

4. Уебсайтът има право да използва посочените от потребителите лични данни само и единствено за целите, предвидени в закона и условията за ползване на сайта.

5. Предоставените лични данни се обработват и съхраняват на компютърен и хартиен носител. Програмите и компютърните конфигурации, на които са инсталирани, са защитени със съответните за това методи и средства.

6. Представените лични данни могат да се обработват за (със следните цели):
- предоставяне на услугата;
- статистически цели

7. В случай на несъгласие за използването на данните, Потребителят е длъжен да уведоми Уебсайта писмено.

8. Уебсайтът се задължава да не променя или разкрива лични данни на потребителите на сайта и да не предоставя събраната информация на трети лица, освен в следните случаи:
- е налице изричното съгласие на потребителя;
- информацията относно личните данни се предоставя на служители или подизпълнители на Уебсайта за дейности по администриране на услугата;
- информацията е изискана по предвидения от закона ред от оправомощени за това публични органи;
- администраторът е задължен в предвидените от закона случаи да предостави личните данни

9. Потребителят осигурява за своя сметка компютърна конфигурация, операционна система и достъп до Интернет. Потребителят осигурява за своя сметка мобилен телефон oт типа GSM и SIM-карта и свързаност с мрежата на съответния лицензиран обществен далекосъобщитетелен оператор. Уебсайтът не носи отговорност при невъзможност на лицата в. т.ч. потребителите да ползват услугата поради споменатите тук причини.

10. Уебсайтът си запазва правото да преустанови достъпа до услугата на потребители, които са нарушили правилата и условията за ползването и. Това право може да се упражни без предупреждение.

11. Уебсайтът предоставя прогнозите за обявените мачове в този ден, в който същите ще се играят.

12. Уебсайтът не носи никаква отговорност за верността на прогнозата.

13. Предоставянето на услугата няма за цел да бъде подбуждан който и да е потребител към залагания върху резултати от футболни мачове или участие в каквито и да е били хазартни игри.

14. Плащането на цената на услугата не е залагане по смисъла на закона за хазарта.

15. Потребителят няма право да предоставя потребителското си име и парола на трети лица. Потребителската сметка е лична, а абонаментната такса важи за ползване на услугата от един абонат. При първи случай на ползване на абонаментната сметка от друг потребител тя се блокира автоматично до изясняване на обстоятелствата. При втори случай абонаментната сметка се закрива, като Уебсайтът си задължава правото да не връща оставащата сума по избраната абонаментна програма, както и да отказва нова регистрация на провинилите се потребители. Потребителите са задължени да потърсят сами информация за блокирана сметка на имейл Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. .

16. Уебсайтът притежава правата или има изключителното правомощие върху текстовете и останалата информация публикувана в сайта. Използването им от трети лица е допустимо само в рамките на закона и след предварително писмено съгласие на оторизиран представител на Уебсайта или съответния носител на авторското право, и след плащане на поисканото обезщетение.

17. Абонаменти на потребители, които предоставят информацията от абонаментната част на трети лица или я правят обществено достояние без съгласието на Уебсайта, ще бъдат прекратявани без предупреждение, като Уебсайта си запазва правото да не връща заплатени абонаментни такси.


Внимание! Всички посочени коефициенти са верни към момента на обновяване на сайта (дата и часът на обновяване са отбелязани до коефициента) и подлежат на промяна.