Промоции

 

bg-promo-sidebar-bf

Резултати от прогнозите

Ежедневно проследяваме текущите резултати, брой познати прогнози за месеца и печалба за всички наши продукти с изключение на Супер ВИП, който следва индивидуален и поверителен план за всеки клиент.

Печалбата се измерва в единици.

 


 

Резултати от деня (19 Май)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 19 Май (-9); Общо Май (-0.02)

Златен мач: 19 Май (+6.72); Общо Май (-2.71)

Твърд мач: 19 Май (-9); Общо Май (-3.75)

Изненада на деня: 19 Май (-4); Общо Май (-15.02)                              

Консултант: 19 Май (+24.86); Общо Май (-92.54)

Платени прогнози                                                                                            

Диамантени прогнози: 19 Май (+3.24); Общо Май (-12.6)

Златни прогнози: 19 Май (+2.06); Общо Май (-78.89)

Сребърни прогнози: 19 Май (+19.18); Общо Май (+47.97)

Резултати от деня (18 Май)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 18 Май (+5.2); Общо Май (+8.98)

Златен мач: 18 Май (-4); Общо Май (-9.43)

Твърд мач: 18 Май (+2.97); Общо Май (+5.25)

Изненада на деня:Общо Май (-11.02)                                                        

Консултант: 18Май (-2.15); Общо Май (-117.4)

Платени прогнози                                                                                            

Диамантени прогнози: 18 Май (+5.2); Общо Май (-15.84)

Златни прогнози: 18 Май (-8.03); Общо Май (-80.95)

Сребърни прогнози: 18 Май (+14.78); Общо Май (+28.79)

Резултати от деня (15 Май)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 15 Май (+4.2); Общо Май (+14.78)

Златен мач: Общо Май (-0.43)

Твърд мач: 15 Май (+2.4); Общо Май (+7.48)

Изненада на деня:Общо Май (-15.64)                                                        

Консултант: 15 Май (+3.48); Общо Май (-118.21)

Платени прогнози                                                                                            

Диамантени прогнози: 15 Май (+2.4); Общо Май (-29.16)

Златни прогнози: Общо Май (-65.12)

Сребърни прогнози: 15 Май (+6.2); Общо Май (+4.67)

Резултати от деня (17 Май)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 17 Май (-5); Общо Май (+3.78)

Златен мач: 17 Май (-5); Общо Май (-5.43)

Твърд мач: 17 Май (+2.8); Общо Май (+2.28)

Изненада на деня: 17 Май (+4.62); Общо Май (-11.02)                           

Консултант: 17 Май (+16.46); Общо Май (-115.25)

Платени прогнози                                                                                            

Диамантени прогнози: 17 Май (+8.12); Общо Май (-21.04)

Златни прогнози: 17 Май (-10.12); Общо Май (-72.92)

Сребърни прогнози: 17 Май (+22.74); Общо Май (14.01)

Резултати от деня (14 Май)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 14 Май (+6); Общо Май (+10.58)

Златен мач: 14 Май (+7); Общо Май (-0.43)

Твърд мач: 14 Май (+3.78); Общо Май (+5.08)

Изненада на деня: 14 Май (-4); Общо Май (-15.64)                              

Консултант: 14 Май (-38.76);Общо Май (-121.69)

Платени прогнози                                                                                            

Диамантени прогнози: 14Май (+19.86); Общо Май (-31.56)

Златни прогнози: 14 Май (-50.14); Общо Май (-65.12)

Сребърни прогнози: 14 Май (-5.4); Общо Май (-1.53)

Резултати от деня (16 Май)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 16 Май (-6); Общо Май (+8.78)

Златен мач: Общо Май (-0.43)

Твърд мач: 16 Май (-8); Общо Май (-0.52)

Изненада на деня:Общо Май (-15.64)                                                        

Консултант: 16 Май (-13.5); Общо Май (-131.71)

Платени прогнози                                                                                            

Диамантени прогнози:Общо Май (-29.16)

Златни прогнози: 16 Май (+2.32); Общо Май (-62.8)

Сребърни прогнози: 16 Май (-13.4); Общо Май (-8.73)

Още статии ...

 1. Резултати от деня (13 Май)
 2. Резултати от деня (12 Май)
 3. Резултати от деня (11 Май)
 4. Резултати от деня (9 Май)
 5. Резултати от деня (8 Май)
 6. Резултати от деня (7 Май)
 7. Резултати от деня (6 Май)
 8. Резултати от деня (5 Май)
 9. Резултати от деня (4 Май)
 10. Резултати от деня (3 Май)
 11. Резултати от деня (2 Май)
 12. Резултати от деня (1 Май)
 13. Резултати от деня (30 Април)
 14. Резултати от деня (29 Април)
 15. Резултати от деня (28 Април)
 16. Резултати от деня (27 Април)
 17. Резултати от деня (26 Април)
 18. Резултати от деня (25 Април)
 19. Резултати от деня (24 Април)
 20. Резултати от деня (23 Април)
 21. Резултати от деня (22 Април)
 22. Резултати от деня (21 Април)
 23. Резултати от деня (20 Април)
 24. Резултати от деня (19 Април)
 25. Резултати от деня (18 Април)
 26. Резултати от деня (17 Април)
 27. Резултати от деня (16 Април)
 28. Резултати от деня (15 Април)
 29. Резултати от деня (14 Април)
 30. Резултати от деня (13 Април)
 31. Резултати от деня (12 Април)
 32. Резултати от деня (11 Април)
 33. Резултати от деня (10 Април)
 34. Резултати от деня (9 Април)
 35. Резултати от деня (8 Април)
 36. Резултати от деня (7 Април)
 37. Резултати от деня (6 Април)
 38. Резултати от деня (5 Април)
 39. Резултати от деня (4 Април)
 40. Резултати от деня (3 Април)
 41. Резултати от деня (2 Април)
 42. Резултати от деня (1 Април)
 43. Резултати от деня (31 Март)
 44. Резултати от деня (30 Март)
 45. Резултати от деня (29 Март)
 46. Резултати от деня (28 Март)
 47. Резултати от деня (27 Март)
 48. Резултати от деня (26 Март)
 49. Резултати от деня (25 Март)
 50. Резултати от деня (24 Март)