Промоции

 

bg-promo-sidebar-bf

Резултати от прогнозите

Ежедневно проследяваме текущите резултати, брой познати прогнози за месеца и печалба за всички наши продукти с изключение на Супер ВИП, който следва индивидуален и поверителен план за всеки клиент.

Печалбата се измерва в единици.

 


 

Резултати от деня (15 ноември 2017)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 15 ноември (0); Общо ноември (-13.78)

Златен мач: 15 ноември(+0.72); Общо ноември (-6.62)

Твърд мач: 15 ноември(0); Общо ноември (+12.07)

Изненада на деня: 15 ноември (0); Общо ноември (-0.97)                   

Консултант: 15 ноември(+0.72); Общо ноември (-55.34)

Платени прогнози                                                                                            

Диамантени прогнози: 15 ноември (0); Общо ноември (-5.03)

Златни прогнози: 15 ноември(0); Общо ноември (-77.29)

Сребърни прогнози: 15 ноември(0); Общо ноември (+26.89)

Резултати от деня (14 ноември 2017)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 14 ноември (-6); Общо ноември (-13.78)

Златен мач: 14 ноември(+4.68); Общо ноември (-7.34)

Твърд мач: 14 ноември(-6); Общо ноември (+12.07)

Изненада на деня: 14 ноември (0); Общо ноември (-0.97)                   

Консултант: 14 ноември(+3.42); Общо ноември (-56.06)

Платени прогнози                                                                                            

Диамантени прогнози: 14 ноември (0); Общо ноември (-5.03)

Златни прогнози: 14 ноември(0); Общо ноември (-77.29)

Сребърни прогнози: 14 ноември(-2.64); Общо ноември (+26.89)

Резултати от деня (11 ноември 2017)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 11 ноември (-7); Общо ноември (-5.18)

Златен мач: 11 ноември(-6); Общо ноември (-6.02)

Твърд мач: 11 ноември(+2.04); Общо ноември (+24.07)

Изненада на деня: 11 ноември (-3); Общо ноември (-5.89)                 

Консултант: 11 ноември(-19.58); Общо ноември (-80.07)

Платени прогнози                                                                                            

Диамантени прогнози: 11 ноември (-8); Общо ноември (+0.97)

Златни прогнози: 11 ноември(-27); Общо ноември (-72.53)

Сребърни прогнози: 11 ноември(+5.8); Общо ноември (+17.24)

Резултати от деня (13 ноември 2017)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 13 ноември (+4.4); Общо ноември (-7.78)

Златен мач: 13 ноември(0); Общо ноември (-12.02)

Твърд мач: 13 ноември(0); Общо ноември (+18.07)

Изненада на деня: 13 ноември (0); Общо ноември (-0.97)                   

Консултант: 13 ноември(+4.4); Общо ноември (-59.48)

Платени прогнози                                                                                            

Диамантени прогнози: 13 ноември (0); Общо ноември (-5.03)

Златни прогнози: 13 ноември(0); Общо ноември (-77.29)

Сребърни прогнози: 13 ноември(+4.4); Общо ноември (+29.53)

Резултати от деня (10 ноември 2017)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 10 ноември (+4); Общо ноември (+1.82)

Златен мач: 10 ноември(-4); Общо ноември (-0.02)

Твърд мач: 10 ноември(+2); Общо ноември (+22.03)

Изненада на деня: 10 ноември (+5.6); Общо ноември (-2.89)             

Консултант: 10 ноември(-6.56); Общо ноември (-60.49)

Платени прогнози                                                                                            

Диамантени прогнози: 10 ноември (+4); Общо ноември (+8.97)

Златни прогнози: 10 ноември(+2); Общо ноември (-45.53)

Сребърни прогнози: 10 ноември(-4); Общо ноември (+11.44)

Резултати от деня (12 ноември 2017)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 12 ноември (-7); Общо ноември (-12.18)

Златен мач: 12 ноември(-6); Общо ноември (-12.02)

Твърд мач: 12 ноември(-6); Общо ноември (+18.07)

Изненада на деня: 12 ноември (+4.92); Общо ноември (-0.97)          

Консултант: 12 ноември(+16.19); Общо ноември (-63.88)

Платени прогнози                                                                                            

Диамантени прогнози: 12 ноември (-6); Общо ноември (-5.03)

Златни прогнози: 12 ноември(-4.76); Общо ноември (-77.29)

Сребърни прогнози: 12 ноември(+7.89); Общо ноември (+25.13)

Още статии ...

 1. Резултати от деня (9 ноември 2017)
 2. Резултати от деня (8 ноември 2017)
 3. Резултати от деня (7 ноември 2017)
 4. Резултати от деня (6 ноември 2017)
 5. Резултати от деня (5 ноември 2017)
 6. Резултати от деня (4 ноември 2017)
 7. Резултати от деня (3 ноември 2017)
 8. Резултати от деня (2 ноември 2017)
 9. Резултати от деня (1 ноември 2017)
 10. Резултати от деня (31 октомври 2017)
 11. Резултати от деня (30 октомври 2017)
 12. Резултати от деня (29 октомври 2017)
 13. Резултати от деня (28 октомври 2017)
 14. Резултати от деня (27 октомври 2017)
 15. Резултати от деня (26 Октомври 2017)
 16. Резултати от деня (25 Октомври 2017)
 17. Резултати от деня (24 Октомври 2017)
 18. Резултати от деня (23 Октомври 2017)
 19. Резултати от деня (22 Октомври 2017)
 20. Резултати от деня (21 Октомври 2017)
 21. Резултати от деня (20 Октомври 2017)
 22. Резултати от деня (19 Октомври 2017)
 23. Резултати от деня (18 Октомври 2017)
 24. Резултати от деня (17 Октомври 2017)
 25. Резултати от деня (16 Октомври 2017)
 26. Резултати от деня (15 Октомври 2017)
 27. Резултати от деня (14 Октомври 2017)
 28. Резултати от деня (13 Октомври 2017)
 29. Резултати от деня (12 Октомври 2017)
 30. Резултати от деня (11 Октомври 2017)
 31. Резултати от деня (10 Октомври 2017)
 32. Резултати от деня (9 Октомври 2017)
 33. Резултати от деня (8 Октомври 2017)
 34. Резултати от деня (7 Октомври 2017)
 35. Резултати от деня (6 Октомври 2017)
 36. Резултати от деня (5 Октомври 2017)
 37. Резултати от деня (4 Октомври 2017)
 38. Резултати от деня (3 Октомври 2017)
 39. Резултати от деня (2 Октомври 2017)
 40. Резултати от деня (1 Октомври 2017)
 41. Резултати от деня (30 Септември 2017)
 42. Резултати от деня (29 Септември 2017)
 43. Резултати от деня (28 Септември 2017)
 44. Резултати от деня (27 Септември 2017)
 45. Резултати от деня (26 Септември 2017)
 46. Резултати от деня (25 Септември 2017)
 47. Резултати от деня (24 Септември 2017)
 48. Резултати от деня (23 Септември 2017)
 49. Резултати от деня (22 Септември 2017)
 50. Резултати от деня (21 Септември 2017)